Pachetul de lucru 4 se axează pe aplicarea agrosilviculturii în sistemele arabile. Terenurile arabile oferă cantități mari de alimente, dar poate fi asociat cu o reducere de sol și de calitatea apei, deseori rezultă în erodarea biodiversităţii și eliberarea de gaze cu efect de seră. În unele zone, producția agricolă pe terenurile arabile a devenit foarte vulnerabilă în faţa schimbărolor climatice. Integrarea corespunzătoare a arborilor în sistemele arabile poate oferi beneficii în ceea ce privește producția de bioenergie, îmbunătățirea eficienței resurselor și creșterea biodiversității.

Obiective specifice:

  1.  

    Identificarea exemplelor cu bune practici existente, provocările cheie, precum și posibilele inovații pentru a aborda aceste provocări, în cadrul grupurilor de lucru ale părților interesate în cadrul PRDN, referitoare la utilizarea agrosilviculturii în sistemele de agricultură pe terenuri arabile. (see the agroforestry for arable systems groups here)

  2. Descrierea și explicarea serviciilor ecosistemice şi a relaţiei acestora cu principalele strategii de management pentru sisteme agroforestiere care folosesc terenuri arabile (împreună cu pachetul 6) (See report here)

  3. Agrearea în cadrul PRDN asupra inovaţilor cheie care pot fi folosite pentru a promova sisteme agroforestiere în tipurile de agricultură care se bazează pe terenuri arabile (see report here).

  4. Agrearea şi aplicarea în cadrul PDRN, a unui protocol experimental (see report here) pentru a dezvolta și testa inovaţiile propuse folosind facilităţile experimentale existente prin experimente la nivel de fermă, după aceea analizarea şi interpretarea rezultatelor împreună cu PRDN. (see report here) A final deliverable describing the lessons learnt across the PDRN is available here.

  5. Promovarea unor ghiduri orientative pentru agricultori şi factori de decizie pentru stabilirea unor practici agroforestiere în zone cu terenuri arabile, care să fie economic viabile (împreună cu pachetul de lucru 9) (See report with innovation leaflets here).