agforward WP5

 

Pachetul de lucru 5 se axează pe aplicarea de agrosilviculturii în sistemele de creștere a animalelor în trei sectoare: i) creşterea păsărilor, ii) creşterea rumegătoarelor și iii) creşterea porcilor. Pachetul de lucru va identifica inovații care să abordeze problemele identificate de crescătorii de animale, cu scopul de a îmbunătăți calitatea produselor și a rentabilității, dar şi a mediului.

Obiectivele specific sunt:

 

  1. Identificarea exemplelor cu bune practici existente, provocările cheie, precum și posibilele inovații pentru a aborda aceste provocări, în cadrul grupurilor de lucru ale părților interesate în cadrul PRDN, referitoare la utilizarea agrosilviculturii în sistemele de agricultură care se bazează pe creşterea animalelor domestice (păsări, rumegătoare, porcine) (See the agroforestry for livestock systems groups here)

  2. Descrierea și explicarea serviciilor ecosistemice şi a relaţiei acestora cu principalele strategii de management pentru sisteme agroforestiere care folosesc animale domestice (împreună cu pachetul 6) (see report here)

  3. Agrearea în cadrul PRDN asupra inovaţilor cheie care pot fi folosite pentru a promova sisteme agroforestiere în tipurile de agricultură care folosesc animale domestice.(See report here)

  4. Agrearea şi aplicarea în cadrul PDRN, a unui protocol experimental (See report here) pentru a dezvolta și testa inovaţiile propuse folosind facilităţile experimentale existente prin experimente la nivel de fermă, după aceea analizarea şi interpretarea rezultatelor împreună cu PRDN (See report here)   A final deliverable describing the lessons learnt across the PDRN is available here.

  5. Promovarea unor ghiduri orientative pentru agricultori şi factori de decizie pentru stabilirea unor practici agroforestiere care folosesc animale domestice care să fie economic viabile (împreună cu pachetul de lucru 9)  (See report with innovation leaflets here)