Az AGFORWARD egy négy éves futamidejű nemzetközi kutatási projekt, melyet az Európai Unió 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramja  (FP7)  támogat.  Célja a vidékfejlesztés előmozdítása agroerdészeti rendszerek alkalmazásával.  (A projekt neve a célkitűzés angol nyelvű megfogalmazásából adódik: AGroFORestry that Will Advance Rural Development in Europe). A projekt 2014 januárjában indult és 2017. december végén zárul. 

Az AGFORWARD  a  már működő agroerdészeti kísérletek eredményeire, on-farm kutatások tapasztalataira, és korábbi kutatási projektekre - mint például a “Silvoarable Agroforestry For Europe" (SAFE) - épül. A partnerek között szerepel az Európai Agroerdészeti Szövetség is. A projekt kezdete egybeesik az EU vidékfejlesztésre vonatkozó jogszabályainak kihirdetésével, melyek támogatást jelenthetnek az agroerdészeti rendszerek létesítéséhez.

Mi az agroerdészet?

Az agroerdészeti gyakorlatban egyazon területen a fás vegetációt (fák, bokrok) tudatosan kombinálják mezőgazdasági haszonnövény kultúrákkal és/vagy állattartással. Az így nyert multifunkcionális rendszer elemeinek egymásra gyakorolt kedvező hatásaiból eredően mind ökológiai, mind gazdasági vonatkozásban fenntarthatóbb gazdálkodás valósulhat meg.

A jelenleg is futó kutatások  eredményei azt mutatják, hogy az agroerdészeti rendszerek – megfelelő technológia alkalmazása mellett - kulcsszereppel bírhatnak az Európai Unióban a fenntarthatóbb élelmiszer- és rostnövény termesztés olyan  módon történő megvalósításában, melyből mind a gazda mind a környezet egyaránt profitál. 

A sikeres és fenntartható agroerdészeti gyakorlatot leghatékonyabban úgy lehet kifejleszteni, ha az a gazdálkodók és a földtulajdonosok, valamint kutatók, szaktanácsadók, és egyéb vidékfejlesztéshez kötődő szervezetek együttműködésében valósul meg. Éppen ezért az AGFORWARD projekt az érintett szereplők részvételén és együttműködésén alapul.

 

Célkitűzések

A projekt átfogó célja a vidékfejlesztés előmozdítása - többek között a versenyképesség növelése, szociális és környezetvédelmi értelemben vett fejlődés elérése -   agroerdészeti rendszerek alkalmazásával.  A projektben két nemzetközi intézmény, valamint 23 egyetem, kutatóintézet, és termelői szerveződés vesz részt Európa-szerte.

A fenti cél elérése érdekében a projekt keretében a következő négy célkitűzés került meghatározásra:

  1. Az agroerdészeti rendszerek európai jelenlétének, ill. szerepének felmérése;
  2. Olyan innovatív fejlesztések meghatározása, megvalósítása és vizsgálata, melyek növelik az agroerdészeti rendszerek ökológiai-gazdasági előnyeit és fenntarthatóságát;
  3. Innovatív agroerdészeti rendszerek és technológiák ajánlása olyan területekre, ahol nincs jelen vagy visszaszorulóban van az agroerdészet, továbbá  az agroerdészeti rendszerek termőterület/termelő gazdaság/táj szinteken való alkalmazásának vizsgálata
  4. A megfelelő agroerdészeti technológiák széleskörű európai adoptálásának elősegítése döntéselőkészítő anyagok fejlesztésével és ismeretterjesztő tevékenységeken keresztül (pl. az e weboldalon megjelenő tájékoztató jellegű szakmai anyagokkal)