Αγροδασοπονία για τους γεωργούς στη νοτιοδυτική Γαλλία

Περιγραφή του συστήματος

Στην περιφέρεια Midi-Pyrénées της νοτιοδυτικής Γαλλίας, η ενσωμάτωση των δένδρων σε αροτραίες καλλιέργειες δεν αποτελεί παραδοσιακό σύστημα χρήσης γης. Ωστόσο, με την υποστήριξη ενός αναπτυξιακού προγράμματος που βασίζεται στην αγροδασοπονία και χρηματοδοτείται από την περιφέρεια, έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα αγροδασικών συστημάτων. Στις 12 Δεκεμβρίου 2014, μια ομάδα 11 αγροτών από την περιφέρεια συναντήθηκε για να συζητήσει τα βασικά οφέλη και τους περιορισμούς από τη φυτεία δένδρων σε αροτραίες καλλιέργειες.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Από την ανάλυση των απαντήσεων των ενδιαφερόμενων φορέων, οι τρεις πιο θετικές απόψεις ενός δασογεωργικού αγροδασικού συστήματος ήταν η παραγωγή ξυλείας / ξύλου / φρούτων / καρπών, η προστασία του εδάφους και η ανάπτυξη της κουράς, δηλ. η κλάδευση των υψηλών κλάδων του δέντρου. Ως τα πιο αρνητικά ζητήματα του συστήματος θεωρήθηκαν η έλλειψη γνώσης και το κόστος διαχείρισης. Σημαντικές καινοτομίες θεωρήθηκαν ότι ήταν οι πρακτικές επιδείξεις στο πεδίο από αγρότες σε αγρότες, η ετοιμασία τεχνικών εγχειριδίων και η εκπαίδευση.

Αν επιθυμείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την NinaMalignierrd@agroforesterie.fr

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Πρωτόκολλο έρευνας

Αν και η αρχική ομάδα ενδιαφερόμενων φορέων συναντήθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία, η ομάδα από την AFAF και την IDF διαπίστωσε ότι τα καλύτερα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη ώριμων καρυδιών σε ένα δασογεωργικό σύστημα προήλθαν από την περιφέρεια Charentes Martimes της Δυτικής Γαλλίας.

Κατεβάστε το πρωτόκολλο έρευνας

Περιγραφή του συστήματος

Όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα και ανάπτυξη του AGFORWARD που σχετίζεται με αυτήν την ομάδα ενδιαφερόμενων φορέων πραγματοποιείται στη Δυτική Γαλλία

Άλλα έργα στην περιοχή

Οι εταίροι στη Νοτιοδυτική Γαλλία συμμετέχουν επίσης στο πρόγραμμα Agr'eau και στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "BAGAGES". Το έργο BAGAGES αποσκοπεί στην αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών των αγρο-οικολογικών πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στη λεκάνη Adour-Garonne. Το έργο αυτό συντονίζεται από την UMR AGIR (AGroecologyInnovationteRritories) στην Τουλούζη.