Βόσκηση των ελαιώνων στην Ιταλία

Περιγραφή του συστήματος

Πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια ελαιώνων (Oleaeuropaea) κινδυνεύουν με εγκατάλειψη στην Ιταλία, καθώς η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου και η αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή έχουν μειώσει την κερδοφορία. Δεδομένου ότι η εκρίζωση των δένδρων είναι παράνομη, οι οπωρώνες κινδυνεύουν με μεγάλης κλίμακας εγκατάλειψη. Στόχος στο σύστημα αυτό είναι η συγκαλλιέργεια με άγριο σπαράγγι (Asparagus acutifolius), ενός είδους που έχει μια ήδη δεδομένη αγορά για τους βλαστούς του και τείνει να αναπτυχθεί αυτοφυώς σε εγκαταλελειμμένους ελαιώνες. Προτείνονται βόσκοντα ζώα, ιδιαίτερα κοτόπουλα, ως πρόσθετη πηγή εισοδήματος, τα οποία μπορούν παράλληλα να εξασφαλίσουν έλεγχο των ζιζανίων και λίπανση με τα κόπρανά τους, μειώνοντας έτσι το κόστος και την επίπτωση του στη διαχείριση των οπωρώνων.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας ενδιαφερόμενων φορέων της 27ης Ιουνίου του 2014 συμμετείχαν 21 άτομα. Η συνάντηση ξεκίνησε στην αίθουσα συνεδριάσεων του CRA στο Spoleto της Ιταλίας και περιέλαβε επίσκεψη σε αγροδασικό σύστημα ελιάς με βόσκηση πουλερικών. Ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη στο πειραματικό αγρόκτημα τού CRA, όπου τα άγρια σπαράγγια είχαν συγκαλλιεργηθεί τόσο σε ένα παραδοσιακό ελαιώνα όσο και σε ένα με πολύ υψηλή πυκνότητα, καθώς και σε ένα χωράφι χωρίς δέντρα. Ως θετικές επιδράσεις του αγροδασικού συστήματος θεωρήθηκαν η προστασία του εδάφους και η υγεία και ευημερία των ζώων. Οι αρνητικές απόψεις περιέλαβαν την πολυπλοκότητα και τα θέματα της μηχανοποίησης. Οι πιθανές καινοτομίες που συζητήθηκαν ήταν οι βέλτιστες πρακτικές για την καλλιέργεια άγριων σπαραγγιών σε ελαιώνες, η χρήση φορητών σφαγείων για την επεξεργασία του κρέατος σε μικρή κλίμακα και άλλες βιώσιμων καλλιεργειών με καλή εμπορευσιμότητα. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον DrAldofoRosati (adolfo.rosati@entecra.it) στο ConsiglioperlaRicercaelaSperimentazioneinAgricoltura (CRA-OLI)

Κατεβάστε την αρχική αναφορά ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια ενημερωτικά έκθεση σχετικά με την συγκαλλιέργεια ελαιώνων στην Ιταλία ετοιμάστηκε το Νοέμβριο του 2015.

Lessons learnt

In a report produced in September 2017, Adolfo Rosati describes the results of the experimental work.  He concludes that growing wild asparagus in olive orchards is technically possible and that the high price of asparagus spears results in increased revenues. However the system requires additional labour and skills. The report also identifies narcissi and tulips as good alternative intercrops since their vegetative cycle begins after olives are harvested in the autumn and concludes in the spring before the olive trees are pruned. A brief two-sided innovation leaflet describing the olive-asparagus system has also been produced.

Download the innovation leaflet