Δέντρα για ξυλεία συγκαλλιεργούμενα με δημητριακά

Περιγραφή του συστήματος

Η περιοχή του ποταμού Πάδου στην περιφέρεια Veneto της Βορειοανατολικής Ιταλίας χαρακτηρίζεται από εντατική γεωργία. Τα σιτηρά είναι τα πιο κοινά καλλιεργούμενα γεωργικά φυτά και η λεύκη το πιο κοινό καλλιεργούμενο είδος δέντρου για την παραγωγή ξυλείας. Η εντατικοποίηση της γεωργίας έχει προκαλέσει σταδιακή απώλεια της ξυλώδους βλάστησης από το αγροτικό τοπίο. Για το λόγο αυτό, το σύστημα επικεντρώνεται στην καλλιέργεια δένδρων (λεύκης και δρυός, και τα δύο για ξυλεία) παράλληλα και σε συνδυασμό με σιτηρά και άλλες περιοδικές γεωργικές καλλιέργειες.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας των ενδιαφερόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2014, στο αγρόκτημα Casaria της περιφέρειας Veneto της Ιταλίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν πέντε ενδιαφερόμενοι φορείς από τους παραγωγούς, τους συμβούλους των γεωργών και τους γεωπόνους εφαρμογών. Ως θετικές απόψεις του συστήματος επισημάνθηκαν η βελτίωση του τοπίου, η προστασία των καλλιεργειών και τη μειωμένη πίεση από τις ασθένειες των δέντρων. Τα αρνητικά του ζητήματα περιελάμβαναν τις διοικητικές δυσκολίες που συνδέονται με τις γεωργοπεριβαλλοντικές και τις ενιαίες ενισχύσεις. Πιθανά ερευνητικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν τη σύγκριση της αγροδασοπονίας με τις παραδοσιακές φυτείες της λεύκης από την άποψη της εμφάνισης ασθενειών, της μορφής του κορμού, της κλάδευσης και της ποιότητας της ξυλείας, και της αξιολόγησης εγκατάστασης γραμμικών φυτειών που αποτελούνται από περισσότερα του ενός είδους δένδρου. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον PierluigiParis στο InstituteofAgro-environmentalandForestbiology (CNR-IBAF).

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια περιγραφή συστήματος που αναφέρει κάποια αρχική απόδοση καλλιέργειας και μετρήσεις δέντρων ετοιμάστηκε τον Ιανουάριο του 2016.

Lesson learnt

Researchers from CNR-IBAF and Veneto Agricoltura in Italy have produced a “Lessons learnt” report from their study of the poplar and oak with arable crop agroforestry system on a commercial enterprise at Casaria Farm.   The trees were planted in Spring 2013.  Some of the main results are:

  • After four years, the height of the poplar trees in the alley cropping system were similar to poplars grown in a plantation system with medium to high soil fertility.
  • During 2016 a double crop was grown of durum wheat and soybean.  The greatest light interception by the trees, at a particular point of the arable crop alley, rose from 3% in 2015 to 14% in 2016.  
  • The levels of nitrogen isotope d15N and carbon isotope d13C were greater in the leaves of sugar beet than the poplar.  
  • The level of oxygen isotope δ18O was also higher in the xylem of the sugar beet than the poplar, indicating that the sugar beet was extracting more surface water than the tree.