Χάρτης των πειραματικών και περιοχών επίδειξης στην Ευρώπη

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διαδραστικό χάρτη για να προσδιορίσετε τις κύριες θέσεις των πειραματικών και θέσεων επίδειξης κοντά σας.

Επεξήγηση

Ομάδα ενδιαφερόμενων (αγροτών, γεοπόνων, δασολόγων κλπ) AGFORWARD

Πείραμα AGFORWARD με επαναλήψεις/p>

Θέση επίδειξης AGFORWARD

Άλλα αγροδασικά πειράματα με επαναλήψεις

Άλλες επιφάνειες με δοκιμές και θέσεις επίδειξης