Αγροδασοπονία στις πλημμυρικές πεδιάδες του Spreewald της Γερμανίας

Περιγραφή του συστήματος

Το απόθεμα βιόσφαιρας Spreewald καλύπτει 475 km2 περίπου και βρίσκεται στο Βρανδεμβούργο, στα νοτιοανατολικά του Βερολίνου. Η περιοχή κυριαρχείται από ένα δίκτυο καναλιών και ο συνδυασμός ιδιοκτησίας της γης και μικρών καναλιών που αργότερα φυτεύτηκαν με δέντρα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σε ορισμένες θέσεις δενδροστοιχιών-φυτοφραχτών, οι οποίες οριοθετούν σχετικά μικρά χορτολίβαδα. Τα κυρίαρχα είδη δένδρων είναι το μαύρο σκλήθρο (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), η μαύρη λεύκη (PopulusnigraL.) και η σταφυλοκερασιά (PrunuspadusL.). Τα χορτολίβαδα θερίζονται ή βόσκονται από βοοειδή με σκοπό την παραγωγή κρέατος ή γάλακτος.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Η πρώτη συνάντηση μιας μικρής ομάδας ενδιαφερόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 2014. Ως θετικές απόψεις του αγροδασικού συστήματος επισημάνθηκαν η λιβαδική παραγωγή, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων άγριας ζωής, η ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων και η προστασία του εδάφους. Τα αρνητικά θέματα περιέλαβαν τις απαιτήσεις σε εργασία και τις δυσκολίες στην ανάπτυξη περιφερειακών αγορών για προϊόντα από την περιοχή. Αναφέρθηκαν επίσης θέματα, όπως το μέγιστο πλάτος του φυτοφράχτη, το οποίο θα πρέπει να είναι ίσο με 10 μ. για να είναι επιλέξιμο για την ενιαία ενίσχυση της ΚΑΠ, καθώς και οι περιορισμοί στη χρήση προϊόντων από τις δενδροστοιχίες. Οι πιθανοί τομείς έρευνας περιέλαβαν την ελαχιστοποίηση του κόστους περιφράξεων, τη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων και την οικονομική ανάλυση των αγροδασικών συστημάτων με και χωρίς κρατική επιδότηση.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη DrJaconetteMirck (mirck@tu-cottbus.de) ή την PenkaTsonkova (penka.tsonkova@tu-cottbus.de) στο BTUCottbus-Senftenberg.

 

Κατεβάστε την αρχική έκθεση των ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια περιγραφή του συστήματος που πειλαμβάνει και την αρχική έρευνα σχετικά με τους φυτοφράχτες στην περιοχή Spreewald ετοιμάστηκε τον Νοέμβριο του 2015

Lessons learnt

Penka Tsonkova and colleagues describe a strategy of restoring the tree-lined waterways in the Filow area in the Spreewald flood plain.  The habitat is valued for its biodiversity and landscape. The restoration process involves replanting the hedgerows with a mixture of native species, including fast growing trees, such as black alder (Alnus glutinosa), poplar and willow species, as well as some slower growing species. The cost of restoration is high being about 24 €/m for planting, 18 €/m for fencing (for both sides of the hedgerow), and 18 €/m to clear the waterways and create soil walls for hedgerow establishment. The report describes the planting arrangements and fuelwood prices where the revenue from harvesting wood for fuelwood is sufficient to cover harvesting costs. It also highlights the importance of simplifying the grant application process and enhancing the value of harvested fuelwood.