Βοσκόμενοι οπωρώνες στη Βόρεια Ιρλανδία του Ηνωμένου Βασίλειου

Περιγραφή του συστήματος

Η βιομηχανία μήλων στη Βόρεια Ιρλανδία διαθέτει 223 ανεξάρτητους γεωργούς που καλλιεργούν 1.506 εκτάρια οπωρώνων, με τυπικό μέγεθος χωραφιού από 1,5 έως 4 εκτάρια. Οι λωρίδες ποωδών φυτών μεταξύ των δένδρων γενικά θερίζονται. Μεταξύ του Μαΐου και του τέλους Ιουλίου, οι μηλιές ψεκάζονται επίσης συνήθως κάθε 10-14 ημέρες με ένα μυκητοκτόνο για την προστασία από το φουσικλάδιο της μηλιάς (Venturiainaequalis). Η βόσκηση του οπωρώνα με πρόβατα μπορεί να προσφέρει ένα μέσο για τη μείωση του κόστους θερισμού του υπορόφου και μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του φουσικλάδιου. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν ορισμένα αρχικά αποτελέσματα των επιπτώσεων της βόσκησης έξι προβάτων στην κόμη και στις αποδόσεις των μηλιών μετά από τέσσερις ημέρες τον Αύγουστο του 2014.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Στη συνεδρίαση στις 3 Δεκεμβρίου 2014 συμμετείχαν εννέα ενδιαφερόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων πέντε καλλιεργητές μήλων. Η έκταση των διαχειριζόμενων οπωρώνων κυμαινόταν από 2 έως 26 εκτάρια. Ως θετικές απόψεις της βόσκησης των οπωρώνων επισημάνθηκαν τα οφέλη για την ευημερία των ζώων και τη βελτίωση της κερδοφορίας. Ως αρνητικές απόψεις θεωρήθηκαν η πολυπλοκότητα του συστήματος και το κόστος της περίφραξης. Ως πιθανές περιοχές για έρευνα εντοπίστηκαν η χρήση προβάτων της φυλής Shropshire για τη βόσκηση των οπωρώνων και η βόσκηση της ξηροφυλλάδας για τη μείωση των μολύνσεων από το φουσικλάδιο.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Prof. JimMcAdam. jim.mcadam@afbini.gov.uk

Κατεβάστε την αρχική αναφορά ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια ενημερωτική έκθεση για έναν οπωρώνα μήλων που βόσκεται με πρόβατα μικτής φυλής ετοιμάστηκε τον Νοέμβριο του 2015.

Lessons learnt

Jim McAdam at AFBI describes the results of an experiment introducing sheep grazing to a low-height bush apple orchard.  Whilst there can be benefits from sheep grazing high pruned orchards, sheep can damage young bush orchards where the canopy starts below 1.2 m.  The report explains that successful grazed orchard programmes require an understanding of i) the form of the apple trees, ii) the spray programme, iii) the sheep, and iv) the level of management required.