Συγκαλλιέργεια ελαιώνων στην Ελλάδα

Περιγραφή του συστήματος

Στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, οι αγρότες έχουν ιστορικά συνδυάσει την παραγωγή ελιάς με αροτραίες καλλιέργειες στην ίδια επιφάνεια. Αυτό εξασφαλίζει μια σταθερή οικονομική απόδοση κάθε χρόνο ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες ή άλλους κινδύνους.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Οργανώθηκαν δύο συναντήσεις ομάδων ενδιαφερόμενων φορέων στην Ελλάδα, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην αγροδασοπονία των ελαιώνων. Η πρώτη, στην οποία συμμετείχαν 18 ενδιαφερόμενοι φορείς, πραγματοποιήθηκε στο Μώλο Φθιώτιδας, στην Κεντρική Ελλάδα, στις 25 Ιουνίου 2014. Η δεύτερη, στην οποία συμμετείχαν 14 ενδιαφερόμενοι φορείς, πραγματοποιήθηκε στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, στη Βόρεια Ελλάδα, στις 27 Ιουνίου 2015. Στον Μώλο, ως θετικά χαρακτηριστικά της βόσκησης αγροτικών ζώων στους ελαιώνες επισημάνθηκαν η παραγωγή ελαιοκάρπου παράλληλα με την εξασφάλιση ζωικών προϊόντων και υγιεινών συνθηκών για τα ζώα, τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους με τα κόπρανά τους και τη δημιουργία ενδιαιτημάτων άγριας ζωής. Στη Χαλκιδική, η συγκαλλιέργεια της ελιάς με αροτραίες καλλιέργειες θεωρήθηκε ότι αυξάνει τη βιοποικιλότητα και τα ενδιαιτήματα άγριας πανίδας. Ως αρνητικές επιπτώσεις θεωρήθηκαν το υψηλό κόστος διαχείρισης, η διοικητική επιβάρυνση, η πολυπλοκότητα του συστήματος και τα προβλήματα με την μηχανοποίηση. Στις συζητήσεις διαπιστώθηκε, ότι η συγκαλλιέργεια είναι κατάλληλη για τους εκτατικής εκμετάλλευσης ελαιώνες που παράγουν κατά κύριο λόγο ελαιόλαδο και όχι στους εντατικής εκμετάλλευσης ελαιώνες που περιέχουν βρώσιμες ελιές, όπου γίνεται συστηματική χρήση φυτοφαρμάκων. Μερικά συγκαλλιεργούμενα είδη φυτών θεωρούνται ότι βελτιώνουν την ποιότητα και την γεύση του ελαιολάδου. Ως πιθανό θέμα για έρευνα προτάθηκε η διερεύνηση διαφόρων τύπων συγκαλλιέργειας. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτών της ομάδων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Δρ. Αναστασία Παντέρα(pantera@teiste.gr) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία.

Κατεβάστε τις αρχικές αναφορές ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Ενημερωτική έκθεση σχετικά με την έρευνα για τη συγκαλλιέργεια ελαιώνων στο Μώλο και στη Χαλκιδική ετοιμάστηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και τον Ιανουάριο του 2016 αντίστοιχα.

 

Lessons learnt

The stakeholder group at Molos in Central Greece focused on the use of chickpeas and oregano as an intercrop for olive production.  The three year trial suggests that olive production in the area intercropped with nitrogen-fixing chickpeas was the same as where there was no intercrops and the olive trees received nitrogen fertiliser.  There was evidence that the intercropping with chickpeas reduced phosphorus levels in the soil surface.  

The stakeholder group at Chalkidiki in Northern Greece focused on the use of barley (with nitrogen and phosphate fertiliser) and barley with common vetch (with phosphate fertiliser) as an intercrop for olive production.  The olive trees are reported to have benefited from the intercropping.  The yield from the intercropped barley (2.7 t/ha) was similar to the 3 t/ha achieved by barley in a control area.  The lesson learnt report highlights that the success of the system requires good field management.