Το  πρώτο πακέτο εργασίας (WP1) πραγματεύεται τον πρώτο στόχο του προγράμματος που είναι η κατανόηση του περιεχομένου και της έκτασης των αγροδασοπονικών συστημάτων στην Ευρώπη στα πλαίσια της υφιστάμενης κάλυψης και ταξινόμησης γης στην ΕΕ.

Σε αυτό το πνεύμα το WP1 θα αφοσιωθεί στην:

  1. Ορόσημο 1 είναι μια έκθεση που θα παρέχει μια προκαταρκτίκη στρωμάτωση και ποσοτικοποίηση της αγροδασοπονίας στην Ευρώπη. Θα βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση.  (report now available).
  2. Παραδοτέο 1.1 είναι μια έκθεση στην οποία περιγράφονται οι πετυχημένες πρακτικές αγροδασοπονίας στην περιοχή της Μεσογείου που συνορεύουν με την Ευρώπη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρύνουν την αγροδασοπονία στην Ευρώπη. (report now available).
  3. Παραδοτέο 1.2 είναι μια έκθεση που περιγράφει την τρέχουσα έκταση και τάσεις των χρήσεων της αγροδασοπονίας στην Ε.Ε. των 27. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει χάρτες που προέρχονται χρησιμοποιώντας το ερυνητικό σύστημα LUCAS. Τα συστήματα περιγράφονται σε σχέση με την ομαδοποίηση, τέσσερις κατηγορίες, που χρησιμοποιούνται στο AGFORWARD project. The report is now available.
  4. Παραδοτέο 1.3 είναι μια έκθεση που περιγράφει το πλαίσιο των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών της αγροδασοπονίας στην Ευρώπη. The report is now available.