ΔασολίβαδακαιτάρανδοιστηΣουηδία

Περιγραφή του συστήματος

Η κτηνοτροφία του τάρανδου (RangifertarandusL.) έχει εφαρμοστεί συνεχώς στη Σουηδία παράλληλα με τη δασοπονία τουλάχιστον από τα τέλη του 19ου αιώνα. Κοντά στο χωριό SamiNjaarke μεγάλο μέρος της περιοχής έχει οριοθετηθεί ως Fennoscandian δασολίβαδο (EUDirectiveHabitatsCode 9070). Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι τάρανδοι από το χωριό Njaarke Sami μετακινούνται στις μη δασωμένες ορεινές περιοχές, αλλά από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο επιτρέπεται να βοσκήσουν στα δασολίβαδα. Κατά τη διάρκεια του έτους, τα μέλη του χωριού Sami δουλεύουν με τάρανδους και δραστηριοποιούνται στον τουρισμός, το κυνήγι, την αλιεία και τη δασική εργασία.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Πραγματοποιήθηκαν δύο αρχικές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς στο Östersund, στην κεντρική Σουηδία. Σε μια τρίτη συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι ερευνητές του AGFORWARD προσκλήθηκαν από τους εκπροσώπους του χωριού Njaarke Sami στο κυνηγετικό και αλιευτικό τους σωματείο στο Sovvene (www.sovvene.se) στο Åkroken, βορειοδυτικά του Östersund. (www.sovvene.se). Μετά από συζητήσεις, επισκεύτηκαν μια περιοχή, όπου το χωριό Sami διαθέτει έναν κινητό φράκτη ταράνδου, όπου συγκεντρώνονται οι τάρανδοι κάθε φθινόπωρο για σήμανση και σφαγή. Η συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων περιέλαβε πέντε άτομα από το Sami και τρία άτομα από τη δασική υπηρεσία.

Η συνάντηση βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ δασοπονίας και της κτηνοτροφίας των ταράνδων, οι οποίες πραγματοποιούνται στην ίδια περιοχή. Η εκτροφή ταράνδων είναι ένα βασικό δικαίωμα για το χωριό Sami Njaarke που εγγυάται η σουηδική νομοθεσία και ήταν γενικά αποδεκτό ότι η δασοπονία είναι θετική για την εκτροφή ταράνδων και αντίστροφα. Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένοι δασοκομικοί χειρισμοί που προκαλούν προβλήματα στην εκτροφή των ταράνδων.

 Οι εκπρόσωποι από το χωριό Sami ήταν γενικά ικανοποιημένοι με το υπάρχον αγροδασικό σύστημα και είδαν ευκαιρίες για κοινή χρήση γης. Μία αρνητική άποψη του συστήματος είναι η επίπτωση των θηρευτών στα κοπάδια των ταράνδων.

Για περαιτέρω πληροφορίες σε αυτή την ομάδα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με: ErikValinger (erik.valinger@slu.se)

Κατεβάστε την αρχική έκθεση των ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Ένα πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης ετοιμάστηκε τον Μάρτιο του 2015.

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια επικαιροποιημένη έκθεση για την έρευνα σχετικά με την συνύπαρξη των ταράνδων και της δασοπονίας ετοιμάστηκε τον Δεκέμβριο του 2015.

Lesson learnt

Erik Valinger and colleagues have summarised the lessons learnt regarding the impacts of GPS collars and adaptive forest management on reindeer husbandry in central Sweden.  GPS tracking, although not currently cost-effective, enabled better control and monitoring of the reindeer herd, the tracking of predators, and easier working conditions.  The information on migration routes can help forest managers and their plans.  Lastly adapted forest management, paying proper consideration to major reindeer grazing areas, was estimated to increase the profitability of reindeer husbandry.