Αγροδασοπονία για συστήματα εκτροφής πουλερικών στην Ολλανδία

Περιγραφή του συστήματος

Υπάρχουν 2.300 εκτάρια περίπου που χρησιμοποιούνται για πουλερικά ελεύθερης βοσκής στην Ολλανδία. Ωστόσο, μόνο από το 1999 άρχισαν οι αγρότες να εξετάζουν συνδυασμούς πουλερικών με δένδρα. Στο δίκτυο των αγροτών «Δένδρα για κοτόπουλα» τέσσερις εκτροφείς πουλερικών έχουν φυτέψει οπωροφόρα δένδρα. Σε ένα άλλο έργο, δύο εκτροφείς πουλερικών έχουν φυτέψει ιτιές. Ανεξάρτητα από αυτά τα έργα, αρκετοί άλλοι βιοκαλλιεργητές και εκτροφείς πουλερικών ελεύθερης βοσκής έχουν φυτέψει καρυδιές, οπωροφόρα δένδρα, χριστουγεννιάτικα δένδρα και ιτιές στις περιοχές όπου ασκούν ελεύθερη βόσκηση πουλερικών.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Η πρώτη περιφερειακή συνάντηση των εννέα ενδιαφερόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2014 σε αγρόκτημα με κοτόπουλα σε οπωρώνα κερασιάς στο Terschuur της Ολλανδίας και η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 σε δύο φυτείες καρυδιάς κοντά στο Winterswijk. Ως βασικές θετικές απόψεις του αγροδασικού συστήματος θεωρήθηκαν ότι είναι η υγεία και η ευημερία των ζώων, η αισθητική του τοπίου και η παραγωγή ξυλείας και καρπών. Οι αρνητικές απόψεις συμπεριλαμβάνουν το κόστος εργασίας και διαχείρισης και προβλήματα με τη μηχανοποίηση. Η δημιουργία κερδοφόρων συνδυασμών ήταν ένα πιθανό κίνητρο για την περαιτέρω έρευνα. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Monique Bestman M.Bestman@LOUISBOLK.NL στο Ινστιτούτο Louis Bolk στην Ολλανδία.

Κατεβάστε τις αρχικές αναφορές ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία έκθεση για την έρευνα της αγροδασοπονίας για παραγωγή αβγών ελεύθερης βοσκής στην Ολλανδία ετοιμάστηκε τον Νοέμβριο του 2015.

Lessons learnt

In October 2017, Monique Bestman and colleagues at the Louis Bolk Institute in the Netherlands summarised the lessons learnt from their research on using agroforestry for organic/free-range egg production in the Netherlands. They examined and relate their experience of working with several examples of agroforestry: egg production with apples, biomass willows, Miscanthus, a tree nursery, and walnut trees. They also examined broiler production with cherry trees. The combinations have advantages for animal welfare and animal health. However there are high investments costs and there is often a lack of training or expertise in how to manage the trees. The lack of tree knowledge can be overcome by poultry producers working with a tree specialist, but the arrangement needs to be carefully considered to prevent conflicting interests.

Download the lessons learnt report

WP5_NL_Organic egg systems_lessons_learnt.pdf (2.1 MiB)