Αγροδασοπονία για τη βιολογική παραγωγή πουλερικών και χοίρων στη Δανία

Περιγραφή του συστήματος

Η Velfærdsdelikatesser® (λιχουδιές ευζωίας) είναι μια νέα πρωτοβουλία για τη βιολογική παραγωγή κρέατος στη Δανία. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της φυσικής και ποικίλης παραγωγής αγροτικών ζώων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τοπικών φυλών) σε μικρές βιολογικές φάρμες. Το κρέας πωλείται στη συνέχεια απευθείας στους καταναλωτές ως ειδικό προιόν. Η πρωτοβουλία προσφέρει δυνατότητες για τα αγροδασικά συστήματα όπου οι χοίροι και τα πουλερικά συνδυάζονται με την παραγωγή φρούτων και λαχανικών.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Dr. AnneKongsted (anneg.kongsted@agrsci.dk)

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Πέντε ενδιαφερόμενοι φορείς και ένας δημοσιογράφος συμμετείχαν σε μια πρώτη συνάντηση στις 18 Σεπτεμβρίου 2014. Στόχος ήταν να εντοπιστούν οι προκλήσεις εφαρμογής της αγροδασοπονίας στην παραγωγή βιολογικών χοίρων και πουλερικών γενικά, και στις βιολογικές φάρμες μικρών ιδιοκτητών ειδικότερα. Ως βασικό θετικό όφελος της αγροδασοπονίας εντοπίστηκε η υγεία και η ευημερία των ζώων, η βιοποικιλότητα και τα ενδιαιτήματα άγριας πανίδας, καθώς και η ποικιλία των προϊόντων. Η διοικητική επιβάρυνση, ο φόρτος της εργασίας και η πολυπλοκότητα του συστήματος θεωρήθηκαν αρνητικά. Πιθανά ερευνητικά θέματα που επισημάνθηκαν ήταν η εμπορία, ο σχεδιασμός του συστήματος και ο τρόπος με τον οποίο η αγροδασοπονία σχετίζεται με το νομοθετικό σχεδιασμό και την κοινή αγροτική πολιτική.

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Κατά τη διάρκεια των καταληκτικών συζητήσεων, αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν περαιτέρω καινοτομίες ή πειράματα με αυτήν την ομάδα ενδιαφερόμενων φορέων. Ωστόσο, η ομάδα του πανεπιστημίου του Aarhus, ως μέρος της έρευνάς τους με τους παραγωγούς χοιρινού κρέατος, θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής για την ενσωμάτωση των δένδρων σε συστήματα εκτροφής χοίρων.