Δέντραμπορντούρας στηΓαλλία

Περιγραφή του συστήματος

Στη Γαλλία, η ένωση για την αγροδασοπονία (AssociationFrançaisedAgroforesterie -AFAF) και το Ινστιτούτο για τη δασική ανάπτυξη (InstitutpourleDéveloppementForestier -IDF) συναντήθηκαν με 40 ενδιαφερόμενους φορείς περίπου από όλη τη Γαλλία, οι οποίοι ασχολούνται με τοπικά προγράμματα που επικεντρώνονται σε δέντρα μπορντούρας. Αυτά περιλαμβάνουν τα δέντρα που βρίσκονται σε φράχτες, παραποτάμια δάση, προστατευτικές λωρίδες (με ξυλώδη βλάστηση) και παρυφές δασών. Η σημασία των δένδρων αυτών έγκειται στα προϊόντα που παράγουν, όπως είναι οι πελλέτες για ενέργεια ή για υπόστρωμα ζώων, η ξυλεία ή η παραγωγή φρούτων.

 

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Δέκα ενδιαφερόμενοι φορείς συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, από το οποίο προέκυψε, ότι το πιο θετικό χαρακτηριστικό των δένδρων φυτοφρακτών ήταν τα προϊόντα που θα μπορούσαν να παραχθούν. Αναγνωρίστηκαν επίσης τα οφέλη για τη βιοποικιλότητα, τη διατήρηση του εδάφους, την υγεία και την ευημερία των ζώων. Ως αρνητικά θέματα επισημάνθηκαν η έλλειψη γνώσεων όσον αφορά τη διαχείριση και το κόστος της, η μηχανοποίηση και η πολυπλοκότητα της εργασίας. Η ανάπτυξη τοπικών αγορών προϊόντων δέντρων, περισσότερες γνώσεις σχετικά με τη χρήση των πελλετών ως καυσίμων ή ως υπόστρωμα ζώων και ο ρόλος της κλαδέματος θεωρήθηκαν βασικοί τομείς για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την NinaMalignierrd@agroforesterie.fr

 

Κατεβάστε την αρχική αναφορά ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια περιγραφή του συστήματος που περιλαμβάνει μέτρηση κλαδεμένων δέντρων στη νοτιοδυτική Γαλλία ετοιμάστηκε τον Μάιο του 2016.

Download the innovation leaflet

26_Farming_with_pollards.pdf (500.0 KiB)