ΑγροδασοπονίακαστανιάςστηΓαλικίατηςΙσπανίας

Περιγραφή του συστήματος

Η αγροδασοπονία καστανιάς (CastanaeasativaMille) είναι ένα παραδοσιακό σύστημα χρήσης γης στο OCourel της Γαλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. Τα κάστανα αναγνωρίζονται κάτω από το σήμα «Προστατευμένη Γεωγραφική Προέλευση» και εξάγονται κυρίως σε συγκεκριμένες αγορές στην Ευρώπη.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Στη συνάντηση στις 25 Αυγούστου του 2014 συμμετείχαν 26 ενδιαφερόμενοι φορείς: οι 12 ήταν μικροί παραγωγοί καστανιάς και συλλέκτες καρπών καστανιάς. Η απασχόληση στο ύπαιθρο, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και η αναγέννηση των δέντρων θεωρήθηκαν θετικά χαρακτηριστικά του αγροδασικού συστήματος.Η πολυπλοκότητα θεωρήθηκε αρνητική. Η χρήση εμβολιασμένων φυτών επιλεγμένων ποικιλιών καστανιάς ήταν μια πιθανή περιοχή ενδιαφέροντος.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Dr.RosaMosqueraLosada του Πανεπιστημίου SantiagodeCompostela (USC). (mrosa.mosquera.losada@usc.es)

 

Κατεβάστε την αρχική αναφορά ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία ενημερωτική έκθεση για την αγροδασική έρευνα με καστανιές στη Γαλικία της Ισπανίας ετοιμάστηκε τον Ιανουάριο του 2016.

Lessons learnt

Rosa Mosquera-Losada and colleagues summarise the lessons learnt from the three experiments in Galicia focused on chestnut agroforestry. 

  • The first experiment demonstrated that metal tree protection was successful in preventing bark damage by Celtic pigs but methods to prevent damage to tree roots are still required.
  • An attempt to promote mushroom production among chestnut trees was unsuccessful due one of the most severe recorded droughts occurring in the study period.
  • The third experiment demonstrated that it was possible to produce grafted chestnut and self-rooted chestnut plants in the laboratory.