Βοσκόμενοι οπωρώνες στην Αγγλία και την Ουαλία

Περιγραφή του συστήματος

Οι Burroughetal. (2010) αναφέρουν ότι υπάρχουν 25.350 εκτάρια «παραδοσιακών οπωρώνων» στην Αγγλία και την Ουαλία, ενώ ο Defra (2013) ισχυρίζεται, ότι η συνολική έκταση εμπορικών οπωρώνων δεν υπερέβαινε τα 17.600 εκτάρια το 2012. Η κύρια εμπορική καλλιέργεια είναι η μηλιά (14.500 εκτάρια) ακολουθούμενη από αχλαδιές και δαμασκηνιές. Ο Defra (2013) αναφέρει ότι υπάρχουν περίπου 7.000 εκτάρια εμπορικών οπωρώνων μηλιάς, από τους οποίους το ένα τέταρτο είναι «παραδοσιακοί οπωρώνες» και τα τρία τέταρτα «οπωρώνες θάμνων». Οι παραδοσιακοί οπωρώνες έχουν συνήθως αραιά δέντρα (πυκνότητα μικρότερη από 150 δέντρα ανά εκτάριο), ενώ οι οπωρώνες θάμνων μπορούν να έχουν 600 δέντρα ανά εκτάριο. Και οι δύο τύποι οπωρώνα έχουν υπόροφο ποωδών φυτών που πρέπει να κρατηθούν χαμηλά σε ύψος για να είναι επιτρεπτή η συγκομιδή των μήλων. Η βόσκηση ασκείται σε μερικούς παραδοσιακούς οπωρώνες, αλλά η χρήση ζώων σε ώριμους οπωρώνες θάμνων είναι λιγότερο συνηθισμένη.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Dr. MattUpson, στο Πανεπιστήμιο Cranfield.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Η ομάδα «Βοσκόμενοι Οπωρώνες στην Αγγλία και την Ουαλία» πραγματοποίησε την πρώτη συνάντησή της στο Ledbury του Herefordshire, στις 9 Ιουνίου 2014, σε συνεργασία με το Εργαστήριο SoilAssociationField.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 14 ενδιαφερόμενοι φορείς, από τους οποίους οι 11 συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση των οπωρώνων.

Μια σημαντική καινοτομία που προέκυψε από αυτή τη συνάντηση ήταν η χρήση προβάτων της φυλής Shropshire σε βοσκόμενους οπωρώνες, καθώς θεωρείται ότι αυτή η φυλή (η οποία είναι κρεοπαραγωγική) είναι «φιλική προς τα δέντρα» και μπορεί να μειώσει το κόστος θερισμού της ποώδους βλάστησης του υπορόφου.

Κατεβάστε την αρχική αναφορά ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια περιγραφή του συστήματος που περιλαμβάνει βοσκόμενους οπωρώνες και κάποια προκαταρκτική μοντελοποίηση ετοιμάστηκε τον Απρίλιο του 2016.

Lessons learnt

The stakeholder group in this study had a specific interest in the use of Shropshire sheep, a British lowland sheep breed, for the grazing of orchards. The financial costs and benefits of introducing sheep to a cider apple orchard with half-standard trees (i.e. trees pruned to a height of 1-2 m) was investigated from the perspective of i) a single business including apple and sheep production and ii) two separate businesses of an orchard owner and a sheep breeder. The use of agrochemicals in the studied cider orchard was minimal. The introduction of sheep can reduce orchard mowing costs and provide an additional source of income, but introducing sheep may result in extra fencing and handling costs. Because the sheep must be removed from the orchard for the two months before cider apple harvest, the sheep breeder needs access to additional grazing land. One of the advantages of orchard grazing is that the sheep producer can use this additional grazing land to produce a hay or silage crop when then sheep are in the orchard.

Assuming that there is minimal negative effect on apple yields, orchard grazing can be financially beneficial for a single business. It can also be financially beneficial for an orchard owner and sheep breeder to work together, although transactions costs need to be minimised.

Download the report