ΒοσκόμενοιοπωρώνεςστηΓαλλία

Περιγραφή του συστήματος

Οι οπωρώνες με υπόροφο φυσικό λειμώνα στη Γαλλία εκτιμάται ότι κάλυπταν 600.000 εκτάρια περίπου το 1950, αλλά σήμερα δεν ξεπερνούν τα 150.000 εκτάρια. Το 43% των οπωρώνων αυτών είναι μηλεώνες που παράγουν μηλίτη οίνο και βρίσκονται στη Νορμανδία, στη Βρετάνη και στο βόρειο τμήμα του ποταμού Λίγηρα. Μια νέα πρακτική που ασκείται από Γάλλους καλλιεργητές σε αυτούς τους μηλεώνες είναι η βόσκηση των χαμηλών βλαστών των δένδρων από πρόβατα της φυλής Shropshire, τα οποία, όπως αναφέρεται από μερικούς αγρότες, δε βλάπτουν το φλοιό των δέντρων.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Στη συνάντηση στη Νορμανδία στις 31 Ιουλίου 2014 συμμετείχαν 25 ενδιαφερόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εννέα αγρότες που είχαν οπωρώνες από 0,5 έως 50 εκτάρια. Τέσσερις από αυτούς ασκούσαν βιολογική καλλιέργεια. Ως θετικές απόψεις των βοσκόμενων οπωρώνων θεωρήθηκαν η υγεία και η ευημερία των ζώων, η πολλαπλή παραγωγή, η βιοποικιλότητα και η καταπολέμηση των ασθενειών και ζιζανίων. Ως αρνητικά θέματα θεωρήθηκαν η πολυπλοκότητα της εργασίας, η φροντίδα για τα ζώα, οι απαιτήσεις εργασίας και η διοικητική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς επεσήμαναν την ανάγκη έρευνας με σκοπό την αύξηση των τεχνικών γνώσεων, αλλά και παροχής εκπαίδευσης.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την NathalieCorroyernathalie.corroyer@normandie.chambagri.fr

 

Κατεβάστε την αρχική αναφορά ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια ενημερωτική έκθεση σχετική με τους βοσκόμενους οπωρώνες στη Γαλλία ετοιμάστηκε τον Ιανουάριο του 2016.

Lessons learnt

Nathalie Corroyer describes the lessons learnt from sheep grazing in a bush apple orchard in Normandie, France.   The main lessons learnt include:

  • The trial demonstrated that grazing could reduce mowing costs, but a density of more than four ewes per hectare was needed to maintain the low sward height needed for apple harvest.
  • Whilst the sheep caused no discernible reduction in apple yields in 2015, poor sheep management in 2016 lead to sheep removing pieces of bark from 30% of the trees and a 5% reduction in the number of flowers and apple fruits.  
  • There is some evidence that grazing reduced the number of voles' holes in the soil

Download the innovation leaflet

23_Apple_orchards_grazed_in_France.pdf (550.3 KiB)