Σύνδεσμοι με άλλα έργα

EFI News

Κατεβάστε τα νέα του EFI 2014

Τα τελευταία αποτελέσματα της έρευνας, νέα έργα, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις EFI, νέα από τα μέλη του EFI: Το EFI NEWS σας φέρνει όλα αυτά τρεις φορές το χρόνο, με δύο έντυπα και ένα σε μορφή pdf.


Revolve magazine

Το Revolve είναι ένα τριμηνιαίο περιοδικό σχετικά με την Παιδεία της Αειφορίας με ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά, την ανάπτυξη, το νερό και την ενέργεια.
Το περιοδικό διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://issuu.com/revolve-magazine