ΒοσκόμεναδάσηδρυόςστηΣαρδηνία

Περιγραφή του συστήματος

Τα εκτατικά λιβάδια καλύπτουν το 50% περίπου της συνολικής έκτασης της Σαρδηνίας (24.090 km2), και η μισή περίπου από αυτή τη βοσκόμενη έκταση υπάγεται στην κατηγορία «άλλες δασικές εκτάσεις». Επιπρόσθετα, τα δάση καλύπτουν 5.800 km2περίπου και το 30% (1.800 km2) περίπου θεωρούνται ότι είναι υψηλής φυσικής αξίας. Ως εκ τούτου,μεγάλο μέρος του αγροτικού τοπίου της Σαρδηνίας χαρακτηρίζεται από ένα μωσαϊκό αγροδασικών συστημάτων, συμπεριλαμβανόμενων των βοσκόμενων δασών και των δασολίβαδων, όπου διάφορα είδη δρυός (π.χ. αριά, φελλοφόρος δρυς και είδη φυλλοβόλων δρυών) είναι διεσπαρμένα σε μόνιμα και προσωρινά λιβάδια ή συγκαλλιεργούνται με δημητριακά και/ή με κτηνοτροφικά φυτά.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας των ενδιαφερόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου του 2014 στο ForestaDemanialediMontePisanu (Bono) στη Σαρδηνία. Στη συνάντηση συμμετείχαν 15 ενδιαφερόμενοι φορείς από πολλούς κλάδους, στις οποίους περιλαμβάνονταν αγρότες, ερευνητές και πολιτικοί. Επισημάνθηκε, ότι τα ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά του αγροδασικού συστήματος ήταν η ποικιλία και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, η υψηλή αξία του πολιτισμικού τοπίου και η μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς. Ένα από τα ερευνητικά ζητήματα που προτάθηκαν ήταν η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της ποσότητας της βοσκήσιμης ύλης των δασολιβαδικών συστημάτων. Αν επιθυμείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον DrAntonelloFranca <ahref="mailto:a.franca@cspm.ss.cnr.it">(a.franca@cspm.ss.cnr.it)</a> στο InstituteofAnimalProductionSysteminMediterraneanEnvironment (CNR-ISPAAM).

Κατεβάστε την αρχική έκθεση των ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία περιγραφή του συστήματος που αναφέρει ορισμένα αρχικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης και της ποικιλότητα των λιβαδιών, ετοιμάστηκε το Δεκέμβριο του 2015.

Lessons learnt

Antonello Franca and his colleagues describe the lessons learnt from their research on legumes in the wood pastures of Sardinia. 

  • The first part of the report describes one site with 10-40 trees per hectare, and another with 450 trees per hectare.  At each site the productivity of two legume mixtures was compared to natural vegetation in “shaded” and “unshaded” areas.  Dry matter production of the pasture and the mixtures was reduced by shade. Legume species which seemed more resilient to shade have been identified.
  • The second half of the report focuses on the effect of grazing on the seed bank in the wood pastures of Monte Pisanu in Central Sardinia. The number of legumes in the seed bank can be increased through grazing management and phosphorus fertilization.

Download the innovation leaflets

08_Shade_tolerant_legumes.pdf (553.5 KiB)