ΔασολίβαδαστηνΟυγγαρία

Περιγραφή του συστήματος

Τα δασολίβαδα ήταν κάποτε κοινά στην Ουγγαρία, αλλά με το χρόνο έχουν μειωθεί για να φτάσουν σήμερα σε μια έκταση 5.500 εκταρίων περίπου. Στα εναπομείναντα αυτά δασολίβαδα ασκείται παραδοσιακή κτηνοτροφία, αλλά η πρακτική αυτή απειλείται με εξαφάνιση. Η αυξανόμενη επίσημη αναγνώριση της πολιτισμικής και οικολογικής αξίας των δασολίβαδων δημιουργεί νέες ευκαιρίες.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Στη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων, που έγινε στις κομητείες Bács-Kiskun και Tolna της νότιας Ουγγαρίας στις 29-30 Αυγούστου του 2014, συμμετείχαν 17 εκπρόσωποι.Το σεμινάριο αυτό λειτούργησε επίσης και ως το πρώτο Εθνικό Φόρουμ Αγροδασοπονίας στην Ουγγαρία. Πολλές από τις βασικές προκλήσεις που συνδέονται με τα δασολίβαδα στην Ουγγαρία είναι νομικής φύσης, με την πρόταση κάποιου ομιλητή ότι η «αγροδασοπονία» αντιπροσωπεύει μια κατάσταση χωρίς νομοθεσία. Η βόσκηση στα δάση απαγορεύεται επί του παρόντος από την ουγγρική δασική νομοθεσία. Παρόλο που τα δασολιβαδικά συστήματα είναι ένας παραδοσιακός τύπος χρήσης γης στην Ουγγαρία, λίγα είναι γνωστά για την κοινωνικοοικονομική τους αξία ή για τις ευκαιρίες διαχείρισης. Το ενδιαφέρον των αγροτών για τα δασολιβαδικά συστήματα αυξάνεται. Οι πιθανές περιοχές έρευνας περιλαμβάνουν το νομικό καθεστώς της αγροδασοπονίας, την εκτίμηση της πολιτισμικής και οικονομικής αξίας της και τις ευκαιρίες βελτίωσης της διαχείρισης. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Dr. AndreaVityi (vityi.andrea@emk.nyme.hu).

Κατεβάστε την αρχική έκθεση των ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια περιγραφή συστήματος που αναφέρει στα δασολίβαδα του Tűzkövesbörc και του Bogyiszlói της Ουγγαρίας ετοιμάστηκε τον Νοέμβριο του 2015.

Lessons learnt

Anna Varga and Andrea Vityi have produced a lessons learnt report based on their participative research on wood pastures in Hungary.  Some of the outputs are:

  • A review of literature highlighted that wood pastures and illegal forest grazing were the main forms of silvopastoral agroforestry in Hungary.  There is some outdoor pig production with trees, acorn feeding of cattle, and wild fruit production.
  • There are about 33 000 hectares of wood pasture in Hungary.
  • Best practices for renewing wood pasture were studied at two sites in the counties of Veszprém and Tolna. The most appropriate practices depend on the history of land management, the environment, and the climate.
  • The second half of the report explains how awareness can be increased through the branding of products and through education.  The report explains how agroforestry has been incorporated into the curricula of a Hungarian primary school.
  • With support of AGFORWARD researchers, Hungarian law was changed in September 2017 to enable grazing, where beneficial, in non-native forests.