Δίκτυα Αγροτών

(Πακέτα εργασιών 2, 3, 4, και 5)

Μέχρι το Δεκέμβρη του 2014 το AGFORWARD είχε δημιουργήσει 42 ομάδες ενδιαφερομένων ώστε να αναγνωρίσουν, να δημιουργήσουν και να ερευνήσουν στο πεδίο καινοτομίες, οι οποίες θα αναδείξουν τα οφέλη και τη βιωσιμότητα της αγροδασοπονίας στην Ευρώπη. Περισσότερες τέτοιες ομάδες αναμένεται να δημιουργηθούν.

 

Κάθε μία από τις ομάδες των ενδιαφερομένων, συνήθως βρίσκεται σε μία χώρα ή περιοχή, επικεντρώνεται στο να αναδείξει ένα από τους τέσσερις τύπους αγροδασικών συστημάτων:

  • Υπάρχοντα αγροδασικά συστήματα υψηλής φυσικής και πολιτιστικής αξίας, όπως τα Dehesas και τα Montados στην Ισπανία και την Πορτογαλία και τα δασολίβαδα και τα πάρκα (parkland) στη Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο (Πακέτο Εργασιών 2)
  • Ενσωμάτωση της βόσκησης ή της συγκαλλιέργειας σε υψηλής αξίας δενδροκομικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων ελαιόδεντρων, οπωρώνων, καρυδιάς και κερασιάς τα οποία καλλιεργούνται για παραγωγή ξυλείας υψηλής αξίας (Πακέτο Εργασιών 3)
  • Ενσωμάτωση δεντρών σε αρόσιμα συστήματα (Πακέτο Εργασιών 4)
  • Ενσωμάτωση δεντών σε συστήματα βόσκησης (Πακέτο Εργασιών 5)

Ο στόχος της κάθε ομάδας περιγράφεται στους παρακάτω συνδέσμους.