Δέντρα με αροτραίες καλλιέργειες και ποολίβαδα στην Ελλάδα

Περιγραφή του συστήματος

Η αγροδασοπονία είναι ένα παραδοσιακό σύστημα χρήσης γης στην επαρχία Βοίου της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι γεωργοί έχουν συνδυάσει παραδοσιακά τη γεωργική παραγωγή με είδη δένδρων. Στο Βόιο χωράφια που περιέχουν φασόλια, δημητριακά και ποολίβαδο συνορεύουν με καρυδιές και ταχυαυξείς λεύκες.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Η αρχική συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2014. Ως θετικά στοιχεία του συστήματος θεωρήθηκαν η ενίσχυση της υγείας και ευημερίας των ζώων που βόσκουν στο σύστημα και οι ευκαιρίες για κυνήγι. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα δεν περιλαμβάνει μόνο δένδρα και καλλιέργειες, αλλά και ποολίβαδα για τα αγροτικά ζώα καθώς και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι το κυνήγι. Ως αρνητικά στοιχεία θεωρήθηκαν οι αυξημένες απαιτήσεις για εργασία, το αυξημένο κόστος διαχείρισης, οι απώλειες από θήρευση και ζητήματα που σχετίζονται με την κληρονομιά και τη φορολογία. Ως πιθανά ερευνητικά θέματα επισημάνθηκαν η συγκαλλιέργεια αρωματικών φυτών και η εφαρμογή αναδασμού για την συγκέντρωση των πολλών μικρών αγροτεμαχίων χωρίς απομάκρυνση των δέντρων. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Δρ. ΑναστασίαΠαντέρα (pantera@teiste.gr) του TEI ΣτερεάςΕλλάδας.

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία επικαιροποιημένη έκθεση έρευνας σχετικά με την ενσωμάτωση των δέντρων με αροτραίες καλλιέργειες στην Ελλάδα ετοιμάστηκε τον Φεβρουάριο του 2016.

Lessons learnt

Konstas Mantzanas and colleagues describe the results from two on-farm demonstrations in Northern Greece of growing rows of walnut or cherry trees within fields with beans and lavender.  The dry conditions in Greece make tree establishment difficult.  The demonstrations highlight the need for additional farm management to irrigate the trees and for tree protection (against wild and domestic animals) if the system is to be successful.