Δασογεωργική αγροδασοπονία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή του συστήματος

Τα δασογεωργικά συστήματα είναι επί του παρόντος σπάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα λίγα συστήματα που υφίστανται συνήθως βασίζονται σε ένα σχέδιο δενδροστοιχιών με αροτραίες καλλιέργειες ενδιάμεσα. Τα δένδρα αποτελούνται από οπωροφόρα είδη (μηλιές, αχλαδιές και δαμασκηνιές) ή δασικά-ξυλοπαραγωγά ή δασικά-πρεμνοφυή είδη για παραγωγή καυσίμων.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Στις 18 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Αγροδασικό Κέντρο Wakelyns, στο Suffolk του Ηνωμένου Βασιλείου, μια επιστημονική συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων, η οποία επικεντρώθηκε στην δασογεωργική αγροδασοπονία. Συμμετείχαν εννέα ενδιαφερόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων και επτά αροτραίοι καλλιεργητές. Το Κέντρο Wakelyns είναι ένας βιολογικός δασογεωργικός ερευνητικός χώρος που ιδρύθηκε το 1994 σε 22,5 εκτάρια στα σύνορα των Suffolk / Norfolk, στην ανατολική Αγγλία (52.4°N, 1.4°E).Περιλαμβάνει φουντουκιές και ιτιές, καθώς και ένα σύστημα συγκαλλιέργειας δασικών και οπωροφόρων δέντρων με δημητριακά, πατάτες, λαχανικά και βελτιωτικά της γονιμότητας του εδάφους ποώδη φυτά σε εναλλαγή μεταξύ των δενδροστοιχιών. Στο τέλος της συνάντησης, οι συμμετέχοντες εντόπισαν πιθανά ερευνητικά θέματα για μελλοντική έρευνα, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου της αγροδασοπονίας στη μείωση της βλάβης ασθένειες και έντομα και επομένως της χρήσης φυτοφαρμάκων, καθώς και της επιλογής κατάλληλων ειδών δένδρων.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την DrJoSmithjo.s@organicresearchcentre.com

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Μία αρχική έκθεση ετοιμάστηκε το Νοέμβριο του 2014.

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Δύο πρωτόκολλα δημιουργήθηκαν τον Απρίλιο και Ιούνιο του 2015. Το πρώτο πρωτόκολλο επικεντρώνεται στη δοκιμή μειγμάτων δημητριακών και το δεύτερο εστιάζει στη διαχείριση του υπορόφου των δενδροστοιχιών.

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Δύο εκθέσεις περιγραφής του συστήματος συντάχθηκαν τον Απρίλιο του 2016. Η πρώτη επικεντρώνεται στη δοκιμή μειγμάτων δημητριακών και η δεύτερη στη διαχείριση του υπορόφου των δενδροστοιχιών.

Lessons learnt

Jo Smith and colleagues at the Organic Research Centre in the UK have produced two “Lessons Learnt” reports on silvoarable systems in the UK.

The first report focuses on research at Wakelyns Agroforestry in Suffolk.  Although willow has been widely promoted in the UK, their research shows that under the relatively dry conditions in Suffolk, the biomass and bio-energy yields of hazel can be as high as that for willow.  The effect of lines of SRC on spring oats, barley, and wheat yields were examined within a long-term programme investigating the effects of an evolutionary plant breeding approach.  With the possible exception of the oats,  the yield of each crop declined with greater proximity to uncoppiced tree rows.  The last part of the report demonstrates how the Yield-SAFE model can be used to describe the biomass production of crops and willow over time in different configurations.

The second report focuses on a silvoarable system at Tolhurst Organics in Berkshire, where rows of eight tree species (with an inter-row width of 20 m) were planted in March 2015 within an area used for organic vegetable production.  The trees established well with only a 5% failure rate, but tree protection was needed to minimise deer damage.  A focus of the study was on the biodiversity related to the tree rows, and six types of vegetation cover were examined including a long-term beetle bank,  natural regeneration, and four types of legume mixtures.  In the first year, the long term beetle bank had the highest number of floral species but by the second year many of the treatments had similar levels of floral species. In total, 75 different plant species were recorded over the three-year period. The report also examines the effect on ground invertebrates and earthworms.  The last part of the report looks at the costs of establishing the tree rows and the opportunities for including marketable crops within the tree rows.

Video