Δασολιβαδικά συστήματα βαλανιδιάς στην Ελλάδα

Περιγραφή του συστήματος

Η αγροδασοπονία και ειδικότερα η δασολιβαδονία είναι ένα παραδοσιακό σύστημα χρήσης γης σε ορισμένα μέρη της Δυτικής Ελλάδας, όπου οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν τα δάση της βαλανιδιάς (Quercusithaburensissubsp. macrolepis (Kotschy) HedgeandYaltirik) για βόσκηση και συλλογή των καρπών τους. Οι Panteraetal. (2008) βρήκαν, ότι τα δάση της βαλανιδιάς καλύπτουν 29.630 εκτάρια περίπου στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Η αρχική συνάντηση της ομάδας των ενδιαφερόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου του 2014, στα Πηγάδια, στο Ξηρόμερο της δυτικής Ελλάδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν 25 ενδιαφερόμενοι φορείς, από τους οποίους οι 20 ήταν αγρότες. Παρουσιάσεις για το δασολιβαδικό σύστημα βαλανιδιάς έγιναν από τη Δρ. Αναστασία Παντέρα , τον Δρ. Α. Παπαδόπουλο , τον Δρ. Γ. Φωτιάδη και τον προϊστάμενο της Δασικής Υπηρεσίας του Μεσολογγίου. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς διαπίστωσαν, ότι θετικές πλευρές του αγροδασικού συστήματος αποτελούν η βελτίωση της υγείας και ευημερίας των ζώων, η ζωική παραγωγή και η ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων. Κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις θεωρήθηκαν οι απώλειες ζώων από θήρευση, η μείωση της επανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων και η διοικητική επιβάρυνση. Οι βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την κακή αναγέννηση δέντρων, τα έντομα – παράσιτα για τα αγροτικά ζώα και το ρόλο των οικονομικών κινήτρων. Η βελτίωση διαχείρισης δέντρων, η ρύθμιση της βόσκησης , ο ρόλος των ειδών υπορόφου, όπως είναι για παράδειγμα η ασφάκα (Phlomisfruticosa ) και η πιστοποίηση προϊόντων προτάθηκαν ως πιθανές περιοχές για καινοτομία. Αν επιθυμείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Δρ. Αναστασία Παντέρα (pantera@teiste.gr) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.


References
Pantera A., Papadopoulos A., Fotiadis G., Papanastasis. V.P. (2008). Distribution and phytogeographical analysis of Quercus ithaburensis ssp. macrolepis in Greece. Ecologia Mediterranea 34:73-82.

Κατεβάστε την αρχική έκθεση των ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία έκθεση με την περιγραφή του συστήματος και την παρουσίαση ορισμένων αρχικών μετρήσεων για τη βλάστηση ετοιμάστηκε τον Ιανουάριο του 2016.

Lesson learnt

Andreas Papadopoulos and colleagues describe two experiments focused on valonia oak silvopastoral systems.  The study in Xeromero in Western Greece showed that grazing exclusion led to an increase in oak seedlings, and the benefits of maintaining some “middle-layer” shrubs to protect young saplings.   The study on the Kea island of Cyclades focused on the establishment of legume mixtures.  The initial results indicated that although the sown legumes did not increase total pasture production, they did increase the production of legumes.

Download the innovation leaflets

07_Rediscovering_valonia_oak_acorns.pdf (532.3 KiB)