Περιγράφοντας τα αγροδασικά συστήματα για κτηνοτρόφους: Μια σύνοψη

Οκτώ ομάδες ενδιαφερομένων (αγροτών, γεωπόνων δασολόγων κλπ) σε ολόκληρη την Ευρώπη συνέθεσαν περιγραφές συστημάτων με τα συστατικά στοιχεία, τη δομή, τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και την οικονομική αξία επιλεγμένων αγροδασικών συστημάτων για κτηνοτρόφους. Η σύνθεση των εκθέσεων παρέχεται από τον Hermansen (2016).

Hermansen JE (2016). Agroforestry for Livestock Farmers: Synthesis of System Descriptions. Deliverable 5.13 (5.1)for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. 6 pp

Κατεβάστε την αναφορά

D5.13 Synthesis of System Descriptions.pdf (555.7 KiB)

Η ενσωμάτωση δένδρων με την παραγωγή αυγών περιγράφεται για συστήματα στις Κάτω Χώρες (Bestman 2015) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Smith et al., 2016). Ο συνδυασμός δένδρων με παραγωγή χοίρων περιγράφεται για τα συστήματα στη Δανία (Kongsted και Hermansen 2015), στην Ιταλία (Bondesan 2015) και στην Ισπανία (Mosquera-Losada et al., 2016). Η χρήση δένδρων με βοοειδή περιγράφεται για συστήματα στη Γαλλία (Novak και Emile 2015), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Smith και Gerrard 2015) και στις Κάτω Χώρες (Luske 2015).