Περιγράφοντας τα Υψηλής Φυσικής και Πολιτιστικής Αξίας Αγροδασικά Συστήματα: Μία σύνοψη

Δέκα ομάδες ενδιαφερομένων (αγροτών, γεωπόνων, δασολόγων κλπ) σε ολόκληρη την Ευρώπη παρήγαγαν περιγραφές των συστημάτων καθώς και των συστατικών στοιχείων, της δομής, των υπηρεσιών οικοσυστήματος και της οικονομικής αξίας επιλεγμένων αγροδασικών συστημάτων υψηλής φυσικής και πολιτιστικής αξίας. Μια σύνθεση των αναφορών παρέχεται από τους Moreno et al (2016).

Moreno G, Aviron S, Berg S, Burgess PJ, Cáceres Y, Crous-Duran J, Faias SP, Firmino PN, Fotiadis G, Franca A, Garcia de Jalon S, Hartel T, Lind T, López Bernal A, Mantzanas K, Mirck J, Palma J, Pantera A, Paulo JA, Papadopoulos A, Papanastasis V, Papaspyropoulos K, Popa R, Porqueddu C, Rákosy L, Re GA, Sanna F, Thenail C, Tsonkova P, Valinger E, Varga A, Viaud V and Vityi A (2016). Agroforestry of High Nature and Cultural Value: Synthesis of System Descriptions. Deliverable 2.4 (2.1) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. 23 pp

Κατεβάστε την αναφορά

D2.4 Synthesis of System Descriptions.pdf (1.4 MiB)

Στη Μεσόγειο, τα συστήματα που μελετήθηκαν ήταν τα dehesas στην Ισπανία (Moreno και Cáceres 2016), τα βόσκομενα δάση δρυός στη Σαρδηνία (Sanna et al., 2016) και της φελλοδρυός (Paulo et al., 2016) και βαλανιδιάς (Papadopoulos et al 2016) δασολιβαδικά συστήματα στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα αντίστοιχα. Τα συστήματα βοσκόμενων δασών στο Ηνωμένο Βασίλειο (Lopez Bernal et al., 2016), την Ουγγαρία (Vityi και Varga 2016) και τη Ρουμανία (Hartel et al., 2016) περιγράφονται επίσης. Το σύστημα εκτροφής ταράνδων στα αρκτικά δάση περιγράφεται από τους Valinger και Lind (2016). Τα τελευταία δύο συστήματα είναι το σύστημα φυτοφρακτών (bocage) στη Γαλλία (Aviron et al., 2016) και ένα αγροδασικό σύστημα με φυτοφράκτες στην πλημμυρική περιοχή του Spreewald στη Γερμανία (Tsonkova και Mirck 2016).